Under konkurransen må helsefagarbeiderne vise hva de duger til i ulike praktiske oppgaver der skuespillere inntar rollene som pasienter. Konkurransen arrangeres hver andre år.