Det er et mannskap på to ombord på båten, og da sier lovverket de maksimalt kan ta ombord 48 passasjerer på grunn av sikkerhet. Båten har plass til flere, men vi hadde ikke anledning til å kjøpe inn flrere som mannskap for testuken. 

Vi synes det er fantastisk at Bybåten er blitt tatt så godt imot, og at den er flittig brukt! Vi beklager at dette samtidig medfører at det er ventetid på å få komme seg med båten.