Formålet med yrkeskonkurranser er å fremme fag- og yrkesopplæring og bidra til økt forståelse for utdanningens verdi for landet. Det arbeides for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning og bidrar til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring. Viktigste verktøyet er yrkeskonkurranser, både i videregående skole og i bedrift.

Eigersund Kommune ønsker Marthe Hovland og Solveig Hadland lykke til i NM i helsearbeiderfaget!