Det som har blitt betalt for mye tilbakebetales 7.mars, slik at de skal være på konto god til før forfall av faktura for februar.

Vi beklager.