Prosjektene omfatter blant annet grunnarbeid, asfaltering, legging av kunstgras og montering av lekeapparater. Det er mulig å gi tilbud på ett eller flere av prosjektene.

Interessenter kan få konkurransegrunnlagene tilsendt ved å henvende seg til Leif Terje Aamodt eller Jone Omdal.