Retningslinjer

Søknader fra lag og foreninger må gjelde for enkeltarrangement eller annen aktivitet utover ordinær drift. Tilskuddsordningen skal bidra til inkludering, fellesskap og/eller nyskapende aktivitet. Det gis ikke tilskudd til investering av utstyr. Tilskuddsmottakere må sende inn rapport etter avsluttet arrangement/aktivitet.

Søknad

Det må framgå av søknaden hvordan midlene er tenkt brukt, herunder skal det beskrives hvilken målgruppe tiltaket har, og hvordan tiltaket skiller seg fra øvrige tilbud som organisasjonen driver.

Rapportering

Organisasjoner og personer som har mottatt tilskudd skal i etterkant utforme en kortfattet rapport med enkelt regnskap.

Kontakt

Har du spørsmål så ta kontakt med Brit Kvassheim på e-post eller telefon 51 46 82 25.

Søknad

Søknadsskjema finner du her.