Leidland og Arnesen deltok som hjelpere for Clas Alrik Feyling i XU-arbeidet i Egersundsområdet. De var begge tilsett ved fiendens hoveddepot hvor de samlet inn informasjonen. XU bestod av 17 distrikter, som alle hadde sin sjef. XU rapporterte via MI2 i Stockholm og direkte til FO2, Forsvarets Overkommando, i London.

Minnemedaljen tildeles norske og utenlandske militære og sivile som heder for sin innsats. I 2015 var det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen. I forbindelse med dette bestemte Regjeringen det skulle deles ut en minnemedalje for innsatsen under andre verdskrigen. Bakgrunnen er at mange av de som gjorde en verdfull innsats ikke har fått den oppmerksomhet som de fortjener.

Ordfører Odd Stangeland overrakte medaljene.

medalje-Thor-Leidland.jpg