Lørdag den 24.03.19 ble det konstatert et mulig tilfelle med meslinger på legevakten i Egersund. Personen var voksen og hadde vært på reise i utlandet.  Personen ble innlagt på Stavanger Universitetssykehus til videre diagnostikk og eventuell behandling. Svar på diverse prøver bekrefter i dag at dette var et tilfelle med meslinger.

Meslinger var tidligere en alminnelig barnesykdom, som kunne ha alvorlige ettersykdommer og etterskader hos enkelte, men de fleste ble friske. I dag er meslinger en sjelden sykdom i Norge. Dette skyldes at vi vaksinerer mot denne ved 15 mdr.  alder og i 6. klasse, og at vi har en meget høy vaksinasjonsdekning. Er man vaksinert har man en meget god beskyttelse mot å få sykdommen.

Har man hatt meslinger som barn har man livslang immunitet.

De tilfellene med meslinger som oppstår, skyldes oftest utenlandsopphold i land, hvor vaksinasjonsdekning er dårlig.

I forbindelse med tilfellet på legevakten i Egersund er alle nødvendige tiltak i forhold til smittevern foretatt, og der er ingen forventning om at det er flere smittede.