Formålet med prisen er å stimulere til ulike tiltak slik at lokalmiljøet i bred forstand kan bli universelt utformet. Når det gjelder tilgjengelighetsprisen kan små tiltak være like verdifulle som store. Forslag til tildeling av prisen kan være knyttet til boliger, offentlige bygg, utesteder, butikker, kultur, friluftsliv, informasjon, transport m.m. Det er Felles brukerutvalg som tildeler Tilgjengelighetsprisen som består av en pengepremie og et diplom.

Begrunnede forslag sendes til Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Postboks 580, 4379 Egersund innen fredag 4.april 2014.