Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommunal eller annen offentlig etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune på bred basis. For eksempel forbedret tilgjengelighet i forhold til boliger, bygninger, utesteder, kultur, friluftsliv, idrettanlegg, informasjon, nærpersoner med mere.

Tilgjengelighetsprisen 2015 består av pengepremie samt diplom. Råd for funksjonshemmede tar i mot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury. Alle innbyggere i Eigersund kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen. Fullstendige statutter for prisen kan ses på Eigersund kommunes nettsider.

Forslag skal være kortfattede med begrunnelse og sendes til Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Postboks 580, 4379 Egersund innen 26. februar 2016. Forslag til kandidater kan også legges inn på eget skjema på Eigersund kommunes hjemmeside www.eigersund.kommune.no Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Kriterier for tilgjengelighetsprisen

  • Tiltaket skal komme flest mulig brukere til gode.
  • Kvaliteten på tiltaket må være av høy standard.
  • Kandidaten har vist/viser en positiv holdning til å ivareta interesser og behov til personer med funksjonsnedsettelse.
  • Tiltaket er et bidrag, lite eller stort, til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
  • Personer med funksjonsnedsettelse eller deres organisasjoner har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket.
  • Tiltaket viser at det ”lønner” seg å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Tiltaket har en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk, estetisk utforming og natur- og miljøvennlig tilpassing.
  • Kandidaten har vist kreativitet og iderikdom i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelse.

Her kan du se alle kriteriene for tilgjengelighetsprisen..

Send inn forslag her