Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommunal eller annen offentlig etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune på bred basis. For eksempel forbedret tilgjengelighet i forhold til boliger, bygninger, utesteder, kultur, friluftsliv, idrettsanlegg, informasjon eller nærpersoner. 

Premie og diplom

Tilgjengelighetsprisen 2019 består av pengepremie samt diplom. Felles brukerutvalg tar i mot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury. Alle innbyggere i Eigersund kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen. Fullstendige statutter for prisen kan ses på Eigersund kommunes nettsider.

Send inn forslag

Forslag skal være kortfattede med begrunnelse og sendes til Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Postboks 580, 4379 Egersund innen 01. november 2019.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med kommunalsjef Samfunnsutvikling  på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.