Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeltperson, organisasjon, bedrift eller offentlige etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming på bred basis. Eksempler er forbedret tilgjengelighet i boliger, bygninger, kulturtilbud, friluftsliv, idrettsanlegg, informasjon eller annet.

Jury

Tilgjengelighetsprisen for 2017 består av en pengepremie og et diplom. Felles brukerutvalg tar i mot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury. Alle innbyggere i Eigersund kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen. Fullstendige statutter for prisen kan sees på Eigersund kommunes nettsider.

Forslag til prisvinnere

Forslag med kortfattet begrunnelse sendes til Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Pb 580, 4379 Egersund, eller på epost til Dag Kjetil Tonheim. Forslagsfristen er 30. april 2018.

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med plansjef Dag Kjetil Tonheim på e-post eller mobil 958 84 976.