Ordfører Odd Stangeland og leder av Felles Brukerutvalg Åshild Bakken foretok overekkelsen og de nevnte spesielt tiltaket «Friluftskveld på Låvaberget», et arrangement som er åpent for alle og særlig de med nedsatt funksjon. I tillegg har friluftsrådet flere andre tiltak som bidrar til å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for alle. Frode Sandal som tok i mot prisen takket for oppmerksomheten og sa at de hadde god hjelp fra byens lag og foreninger i tiltaket.

"Friluftskveld for alle" arrangeres annenhver onsdag på låvaberget i Vannbassengan og er ett friluftslivsarrangement hvor det legges spesielt vekt på at alle mennesker skal kunne delta. Disse turene er tilrettelagt for rullestolbrukere med følge. Korte turer, lange turer, godt samvær, vennskap og matlaging på bål er stikkord som går igjen.

Videre ble årets pris begrunnet med at friluftsrådet driver med kartlegging av universell utforming på friluftsområder, driver med merking og «markedsføring» av turstier, har en utstyrsbank hvor byens befolkning kan låne friluftsutstyr gratis både til sommer og vinteraktiviteter, samt at de holder friluftsskole i feriene.