Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris har etter hvert opparbeidet seg betydelig prestisje og det er derfor spesielt hyggelig at Fayancemuseet nådde frem etter det omfattende arbeidet som er lagt ned for å gjøre samlingen tilgjengelig for alle i de nye lokalene på Fabrikkplassen. Det originale med lokalene og utstillingen er at den i helt særskilt grad har lagt forholdene til rette for blinde og svaksynte inkludert et eget berøringsgalleri der det er utstilt gjenstander med inngraverte mønster som besøkende kan kjenne på. I tillegg er hele utstillingen tilrettelagt gjennom ledelinjer, utstillingstekstene imøtekommer kravene til kontrast og skriftstørrelse, det er teksthefter med stor skrift for svaksynte og braille blindeskrift for blinde samt informasjonsskilting for blinde. Utstillingslokalene er også tilrettlagt for andre besøkende med funksjonsnedsettelser. Det gjelder bevegelseshemmede, personer med hørselsnedsettelse og personer med astma/allergi.

Tilgjengelighetsprisen 2011Det er Fylkesrådet for funksjonshemmede som administrerer denne prisen og rådets leder, Anita Egeli, pekte i rådets begrunnelse på at Egersund Fayancemuseum er et nasjonalt foregangsprosjekt når det gjelder universell utforming av utstillingslokaler for kunst. Hun uttalte også at Rogaland burde være stolte av å ha et slikt museum i fylket.

Det bør også nevnes at berøringsgalleriet bemerkelsesverdig nok er blant verdens største taktilt tilrettelagte utstillingslokaler.

Tilgjengelighetsprisen gis til den enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommune eller offentlige etat som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Bare en gang tidligere har tilgjengelighetsprisen blitt tildelt person eller virksomhet fra Eigersund kommune. Det skjedde da Gunnar Sedberg mottok prisen for 10 år siden for sitt mangeårige arbeid med å tilrettelegge fritids- og kulturtilbud for personer med psykisk utviklingshemming.

Foto: Rogaland fylkeskommune / Jan Eirik Gjerdevik