Prisen for 2021 går til Egersund skog og treplantingsselskap. Leder Irene Randen og nestleder Trygve A. Mong mottok prisen på vegne av foreningen og alle som jobber dugnad i skogen for at vi andre kan ha gode turløyper og gode naturopplevelser.

Foruten heder og ære følger det med et diplom og et beløp på 20.000 kroner til klubben.