Bakgrunnen for at prisen denne gang gikk til jernbaneverket er at området de siste årene har blitt oppgradert og tilrettelagt for universell utforming. Det har blitt anlagt gode ledelinjer, ramper for rullestolbrukere, nedsenket fortaushjørner, gode og lyse lokaler samt god informasjon.

Utdeling av Tilgjengelighetsprisen april 2012Ordføreren nevnte også andre grunner for at diplomet nå kan henges opp på veggen på jernbanestasjonen. De ansatte topper det hele med god og vennlig service. De er på plass om morgenen i god tid før arbeidsdagen begynner, låser opp og koker kaffe til de reisende. Det første toget går klokka 05:00 og det er alltid kjekt å bli møtt med smilende ansikter på en tid av døgnet når de fleste fortsatt er i drømmeland.

Et utsagn fra en synshemmet reisende er

Personalet bistår med å skaffe billetter til setter hvor en enkelt kan telle seg fram til sin plass. De forteller også i hvilke rekkefølge vognene står og hvor langt ut på perrongen en bør gå. Og ikke minst, det avsluttes alltid med et hyggelig ønske om en god reise.

På grunn av dette utvidete begrepet av universell utforming er derfor Egersund stasjon ved Jernbaneverket verdige vinnere av prisen.

Etter utdelingen takket både representanter fra Jernbaneverket og ansatte fra stasjonen for oppmerksomheten og prisen.

NSB jernbanestasjonen på Eie