Innstilingsutvalget, som består av ordfører, konstituert rådmann og ansattes representant, har innstilt på at Ingeborg Havsø blir tilbudt stillingen som kommunalsjef helse- og omsorg. Dersom hun takker nei, vil stilingen bli tilbudt til Arnhild Ravnevann.

Det er formannskapet som ansetter kommunalsjefer i Eigersund kommune og de skal behandle ansettelsen på sitt møte 16. juni 2016.

Nåværende kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt har for øvrig sin siste arbeidsdag 10. juli 2016.