Spillemidler

Kulturdepartementets tilskuddsordning til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Nettstedet Anleggsregisteret.no anbefales for god veiledning og aktuelle publikasjoner. Det er også på dette nettstedet søknadsskjemaet skal fylles ut og sendes inn. Ta gjerne kontakt med kulturkontoret som bistår i søknadsprosessen. Lokal søknadsfrist er den 1. oktober hvert år.

Driftstilskudd lag og forening

Gis ut fra medlemstall og driftsutgifter til lag og foreninger som tilbyr organisert aktivitet med instruktør til barn og unge. Tilskuddet beregnes ut fra antall medlemmer under 20 år, samt organisasjonens driftsutgifter. Søknadsfrist 1. mars, via skjema.

Driftsmidler egne bygg og anlegg

Gis til lag og foreninger som eier og drifter egne bygg og anlegg. Tilskuddet beregnes ut fra dokumenterte utgifter til strøm, forsikring av anlegget og offentlige avgifter, herunder renovasjon, vann og avløp og feietjeneste. Søknadsfrist 1. mars, via skjema.

Inkluderingstilskudd

Tilskuddet kan søkes på av alle lag og foreninger i Eigersund kommune. Formål er å tilrettelegge for fysisk og/eller sosial aktivitet, slik at flere kan delta i helsefremmende fellesskap. Tilskuddets målgrupper er: Flerkulturelle mennesker, mennesker med ulik form for tilretteleggingsbehov og mennesker som av ulike årsaker opplever utenforskap. Tilskuddet kan gis til inkluderingstiltak i eksisterende aktivitet, enkeltarrangementer, målrettede rekrutteringstiltak, opprettelse av nye tilbud eller mindre investeringer i utstyr som fremmer inkludering Tilskudd til barn og unge prioriteres. Søknadsfrist 1. februar, via skjema.

Idrettsturisme

Større og sentrumsnære idrettsarrangementer som ventes å skape aktivitet i sentrum, kan søke om tilskuddsmidler til kulturinnslag i forbindelse med idrettsarrangementet. Søknadsfrist 1. februar, via skjema.

Kontakt

Ved spørsmål kan en ta med kulturformidling ved Kristin Hovland.