Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” for 2023. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Søknad

Søknadsfristen er 18. november 2022. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nettsidene til Bufdir.no

Kontakt

Eigersund kommunes kontaktperson for ordningen er oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy (45446155)