Det er mulig å søke både for kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger.

Årets søknadsfrist er 1. mai. Dere finner mer informasjon på Språkrådets nettsider.

Relaterte lenker