Retningslinjer

  • Aktiviteten må i hovedsak være rettet mot barn og unge
  • Aktiviteten som ventes å skape aktivitet i sentrum prioriteres
  • Aktiviteten må være åpent for alle

Søknad

Det må søkes via digitalt søknadsskjema her. Søknadsfrist er 10. mai 2021.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med kulturkontoret.

Bildet er fra 2019 og er tatt av Arne Ove Østebrøt