Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det anbefales at aktuelle søkere leser regelverket og veilederen nøye.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 13. desember 2019. Alle søkere skal benytte bufdirs søknadsportal.

Kontakt

Kontaktperson i Eigersund kommune er Kari Anne Bergøy som kan kontaktes på e-post eller telefon 454 46 155.

Relaterte lenker

Mer informasjon om ordningen finner du på Bufdir.