Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Alle søkere skal benytte bufdirs søknadsportal

Mer informasjon

Det anbefales at aktuelle søkere leser regelverket og veilederen nøye. Mer informasjon om ordningen finner du også på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 04.desember 2020.

Lokal kontakt

Kontaktperson i Eigersund kommune er Kari Anne Bergøy.