Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale aktiviteter som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 10.desember 2018. Alle søkere skal benytte Bufdirs søknadsportal.

Her finner du nødvendig informasjon om tilskuddsordningen

Lokal kontakt

Eigersund kommunes kontaktperson for tilskuddsordningen er oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy. Hun kan nås på e-post ller mobil 454 46 155.