Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål, innretning og prioriteringer

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 15. november 2017. 

For mer informasjon

Regelverk for tilskuddsordningen, veileder, informasjon om søknadsprosessen og lenke til Bufdirs søknadsportal finner du på hjemmesidene til BufDir.no

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? Ta kontakt med Eigersund kommune ved Kari Anne Bergøy på e-post eller telefon 454 46 155.