Det gis også rom for at en foresatt får dekket sine utgifter til deltakelse i forbindelse med aktiviteten. Det vil bli utarbeidet egne retningslinjer for behandling og tildeling av tilskudd, retningslinjene vil bli gjort kjent på Eigersund kommunes hjemmeside.

Eigersund kommune er kjent med at enkelte ferieaktiviteter har påmeldingsfrist nå i løpet av de neste to ukene, og starter derfor tildeling umiddelbart for aktiviteter som har påmeldingsfrist før 10. juni.

Har du behov for økonomisk støtte til deltakelse for barn/ungdom på organisert ferieaktivitet i sommer  kan du ta kontakt med Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy på e-post eller telefon 454 46 155, eller direkte til  organisasjonen som barnet eller ungdommen er med i.