Oppdatert 15. desember 2023: Søknadsfristen for støtte til kjøp av el-sykkel gikk ut 6. desember 2023. Vi fikk inn 120 søknader og alle søkere fikk støtte til kjøp av elsykkel på inntil kr. 5.000,-. Alle som har søkt fikk svarbrev  15. desember


Kolumbus og Eigersund kommune ønsker å legge til rette for at flere velger sykkel fremfor bil. Å få flere til å være aktive i løpet av dagen er særlig viktig for folkehelsen til innbyggerne i kommunen. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge en rekke plager og kan bidra til god helse, livskvalitet og mer overskudd i hverdagen. All aktivitet teller, og små grep kan få stor betydning. Det er bare positive helsegevinster ved fysisk aktivitet, og det er aldri for seint å begynne!

Hva får du i støtte?

 • Støtten er på inntil 5000 kroner.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av prisen på el-sykkelen.
 • Hver søker kan få støtte til én el-sykkel.

Verdt å vite

 • Dersom du handler sykkel hos Tengesdal sport eller Sport 1 Egersund, blir støtten på kr 5.000,- trukket av ved betaling av sykkel og ved fremvisning av tilskuddsbrev.. Du slipper altså å be kommunen om refusjon av støtten. Disse to forhandlerne har også sykkelverksted. Om du kjøper sykkel hos annen leverandør må du søke kommunen om refusjon etter kjøpet.
 • Alle kjøp må være gjennomført og søkt om refusjon før 1. mars 2024.
 • Du kan bestille eller kjøpe el-sykkel etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke. Hvis du venter til du har fått vite om du får støtte, så kan du ta med tilsagnsbrevet og få tilskuddet refundert i butikken ved kjøp av ny sykkel (gjelder kun hos Tengesdal sport og Sport 1 Egersund)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 6. desember og vi sender ut tilsagns- og avslagsbrev i løpet av uke 50.

Refusjonsskjema

Refusjonsskjema finner du her

Hva kunne du søke om støtte til?

 • Søker må være bosatt/registrert i Eigersund kommune.
 • Du må kjøpe sykkelen fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra en privatperson.
 • Du kan ikke søke om støtte til en el-sykkel som allerede var bestilt eller kjøpt.
 • Den som får støtte, må beholde el-sykkelen i minst tre år. Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.
 • Du kan søke fra og med det året du fyller 15 år.
 • Støtten forplikter deltagelse i 3 stk digital undersøkelse fra Kolumbus om sykkelvaner.

Hvorfor har vi i samarbeid med Kolumbus denne støtteordningen?

Målet vårt er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Eigersund.

En el-sykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av en el-sykkel.