Etter at alle fritidsboliger med ildsted har fått besøk første gangen så fortsetter brannvesenet med jevnlig risikobasert tilsyn og feiing på lik linje som man alltid har kontrollert distriktets boliger.

I disse dager gjennomføres tilsyn og feiing i fritidsboliger på Eigerøy, en vil deretter fullføre feiing og tilsyn i de fritidsboligene som ligger mer spredt i grisgrendte strøk. En del av disse ligger lenger fra vei, der man gjerne må bruke båt eller gå i lengre avstander fra bil og fram til hyttene. Stort sett har tilsyn og feiing av fritidseiendommer blitt lagt til den delen av året der man har størst sjans til å treffe hytteeierne på sine hytter. For de fleste av hyttene i vårt distrikt gjelder dette på vår, sommer og høst, selv om vi også har noen vinterhytter i område Øvre Egelandsdal.

Brannvesenet har brukt brev, telefon eller SMS for å komme i kontakt med hytteeierne for å avtale tidspunkt som passer for kontroll, og stort sett har treffprosenten vært tilfredsstillende. Stort sett er brannvesenet ferdige med områdene Hellvik, Helleland og de sørlige områdene mot grensa til Sokndal. Tenker du at brannvesenet ikke har sjekket ildstedet på din fritidsbolig enda, selv om fritidsboligen ligger i et av områdene hvor brannvesenet har gjennomført sin første runde med tilsyn og feiing, ja da må du ta kontakt med feier Bjørn Michal Skadberg. Det kan selvsagt finnes noen fritidsboliger der ute hvor det ikke har blitt registrert at det er ildsted installert, og da får man heller ikke besøk av brannvesenet. Det kan også være noen få tilfeller av fritidsboliger hvor brannvesenet ikke har klart å komme i kontakt med riktig kontaktperson.

Til nå har ildsted og pipeløp i om lag 800 fritidsboliger blitt kontrollert og pipeløpene har blitt feiet. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp. Etter at feiing er fullført tar brannvesenet all sot fra feieluka. «Det er viktig for oss å være forsiktige og ikke la det være igjen spor av sot etter at vi er ferdige med feiingen» sier feier Adrian Myklebust.

Brannvesenet har inntrykk av at de fleste eierne av fritidsboliger er opptatt av brannsikkerheten i sine fritidsboliger, men tilsyn har likevel avdekket flere feil og mangler med ildsted og pipeløp som det har vært viktig å få i orden for at vedfyring ikke skal kunne utvikle seg til en bygningsbrann. Spesielt gjelder dette feil på ildsted eller pipeløp og manglende avstander til brennbart materiale fra ovn eller ovnsrør. I skjerpede tilfeller gis det fyringsforbud fram til avvik er utbedret. Under tilsyn kontrolleres det også at fritidsboligene har fungerende røykvarslere og brannslukkingsapparat.  

«Det er ikke alle som vet at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger» sier feier Bjørn Michal Skadberg. De fleste branner starter om natten. En røykvarsler som virker er en billig forsikring for å komme seg ut i tide. Det skal være brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) i alle boliger, hytter og fritidseiendommer. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje.

Du skal kunne høre alarmen tydelig i oppholdsrom og på soverom når dørene mellom rommene er lukket. Feier Bjørn Michal Skadberg oppfordrer alle til å sjekke røykvarslerne med jevne mellomrom. Husk gjerne dette også i campingvogn og i båter der man overnatter, røykvarsler er livsviktig og vil ofte utgjøre en avgjørende forskjell dersom det blir brann der noen overnatter.

Det er også krav til å ha minst ett brannslukningsapparat på hytta. Dette er de samme kravene som hjemme. La brannslukningsapparatet stå synlig og på et sted som er lett tilgjengelig. Ikke minst bør du tenke på at det er lett å få tak i hvis du kommer fra soverommet. Brannslukningsapparatet må kontrolleres av autorisert fagperson hvert femte år for å sjekke at trykket er intakt. Det må også ha service hvert tiende år. Det betyr at apparatet tas fra hverandre og delene sjekkes grundig. Dette er det fort gjort å glemme, for i en travel hverdag går årene fort, men det er fortsatt viktig at slokkemidlene kontrolleres slik at de virker dersom man en dag trenger dem. Det er også viktig at alle som bruker fritidsboligen vet hvor brannslokkingsapparatet er plassert – det er for sent å begynne å lete når noe plutselig ryker.

Sjekkliste for god brannsikkerhet på hytta

  • Sørg for at hytta har røykvarsler og brannslokkingsutstyr.
  • Sjekk at røykvarsleren fungerer og at den kan høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket.
  • Kontroller at slokkemiddel som brannslange eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig.
  • Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelig.
  • Gå aldri fra levende lys eller flyttbare elektriske ovner i bruk.