Pr. 5.12 er situasjonen slik at Eigersund kommune har tilgang på det antallet koronavaksiner vi trenger for å tilby koronavaksine til alle de vi kan gi vaksine til på nåværende tidspunkt. Det vil si de gruppene som kan motta vaksinen etter FHIs kriterier. Dette innebærer 3 dose til alle med alvorlig svekket immunforsvar, 3. dose til de over 65 år som mottok sin vaksine for 5 måneder siden og alle øvrige innbyggere som har fått sin 2. dose for 6. måneder siden.

Får du sms med timeavtale og det absolutt ikke passer ber vi deg ta kontakt med veiledningstorget på tlf. 51468000 slik at vi kan flytte/ tilpasse avtalen din. Ta gjerne kontakt utover i uken (uke 49) slik at ikke alle som trenger det ringer samtidig. 

Fremover vil vi vaksinere følgende datoer i Egersundshallen

  • 13. desember (for å få 3. dose må du ha fått 2. dose senest 9.juni og for de over 65 år er datoen 12. juli)
  • 16. desember (for å få 3. dose må du ha fått 2. dose senest 12. juni og for de over 65 år er datoen 15. juli)
  • 12. januar (for å få 3. dose må du ha fått 2. dose senest 14. juli og for de over 65 år er datoen 18. august)
  • Det er åpen drop in for 1. og 2. dose overnevnte datoer også vil vi i tillegg ha tilbud om drop in for denne gruppen en dag i romjulen (mer informasjon kommer)

 FHI har fastsatt følgende intervaller mellom 2. og 3. dose

  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose
  • Aldersgruppen 65+ anbefales minimum 5 måneder mellom 2. og 3. dose
  • Øvrige vaksinemottakere anbefales minimum 6 måneder mellom 2. og 3. dose

Om du eller noen du har omsorg for innfrir kriteriene men ikke har fått time kan dette bero på at vi har noe mangelfull kontaktinformasjon. Da setter vi stor pris på at du ringer til veiledningstorget så vi får fanget opp dette.

Det anbefales sterkt å ta 3. koronavaksine, men all vaksinering i Norge er frivillig. At du får tildelt tid til vaksinering er Eigersund kommunes måte å innfri regjeringens bestilling til kommunene om å aktivt tilby alle innbyggere 3. dose (i tråd med sentrale anbefalinger om intervall).