Veiledningstorget jobber med å registrere inn personer som alt har fått første dose slik at vi kan klargjøre for at de skal bli kalt inn og følge med på sin vaksinering via ReMin. Dette innebærer at innbyggerne vil motta en SMS når vi registrerer dem, men en trenger da ikke foreta seg noe. Det er kun systemet som varsler at de er lagt inn.