Publikumsseminar, «Å være raus i krisetider»

Torsdag 6.desember 19:00 i Egersund arena

Publikumsseminar med Kari Hilde Hodne French i samtale med Arnt Olav Klippenberg. Tittel på foredraget er «Å være raus i krisetider».

Kari Hilde Hodne French er født og oppvokst i India og har bodd mer enn 30 år i Asia og Afrika. Hun har arbeidet som organisasjonsleder i Norge. Fra utlandet har hun en variert arbeidserfaring som blant annet inkluderer helsehjelp og undervisning. French var i gang med teologiske studier som måtte legges på hylla da hun ble boende i Kongo i forbindelse med sin sønns fangenskap.

Billetter kjøpes på tikkio.no med søkenavn dalaneseminaret 2018, eller ved inngang.

Fagdag, "Vær raus"

Fredag 7.desember 08:00 - 15:00 i Egersund arena

Vi tror arrangementene kan bidra til å fremme kunnskap og forståelse, samt inspirere til videre entusiasme og arbeid, for bedre psykisk helse. Årets hovedtema; «Vær raus!» er inspirert fra Verdensdagen for psykisk helses tre- års kampanje. I år er det fokus på hvordan raushet, i alle dens fremtredener eller mangel på sådanne, kan påvirke vår psykiske helse.

«Vær raus!» som tema kan omfatte mange sider ved hvordan vi som mennesker og behandlere bør og skal møte, se og behandle pasientene. Er vi rause nok? Ser vi bare en pasient og en diagnose eller ser vi mennesket i nød?

Vi tror årets foredragsholdere vil kunne bidra med hver sine faglige vinklinger på temaet.

Påmelding på telefon 51 51 21 65 eller 51 51 21 99. Du kan også sende e-post til dalane.dps@sus.no. Tidsfrist er 1. desember 2018.