Kommunalsjef for organisasjon og læring Arild Sandstøl var på besøk med kake og fikk se en avdeling med mye kunnskap, godhet og humør.