Det er flere gatelys som er defekte som følge av overspenninger. Det er både LED armaturer og vanlige HQL armaturer. Disse er spredd over hele byen men flest på Hafsøyne.

- Det er skader på styrekabelen mellom Hestvad bro og Mosbekk. Denne går fra Hestvad bro, over Havsøy og krysser Lundeåna ved Svanedalsgården. Vi kommer til å fortsette feilsøkingen på denne kabelen for å få re-etablert styresignalet.

Det er videre funnet to trafoer for styringen, Øvre Bekkegate og Skarpabråtet, som er kortsluttet. Disse er skiftet, men det forventes at vi kommer til å finne flere defekte som må skiftes.

Ut i fra feilsøking er det en eller flere feil på kabelen mellom Hestvad bro og Mosbekk. Feilretting på dette vil fortsette, men inntil videre har vi har satt opp et astro-ur i Lunden Trafostasjon på Mosbekk som midlertidig styring av gatelyset på sør og vestsiden av Lundeåne. Foreløpig slås lyset på ved solnedgang og slås av ved soloppgang.

 Det er også en feil på styresignalet mot Tengsareid og Tengs. Dette vil bli sjekket ut snarest mulig.