Prosjektet for oppgradering av torget hadde som mål å bli ferdige med belegget før julebyen, og det klarte vi! Nå har vi hatt en gjennomgang med Bertelsen & Garpestad angaående sluttoppgjøret, slik at vi snart vet hvor mye penger som gjenstår til møblering.

Sittebenk

Denne uka monteres en sittebenk utenfor Biblioteket. Denne har funksjon både som benk og som kant slik at ingen tråkker eller triller utenfor kanten. Her vil det også komme lys på benken.

Hev og senk-pullerter

Videre er det er montert hev og senk-pullerter i innkjørselen til torget. De som skal ha adgang til å kjøre inn vil få tildelt et telefonnummer. I perioden før pullertene kom opp, observerte vi flere biler som kjørte inn på torget for å gjøre ærend. Dette skal ikke forekomme.

Vekommen til et fleksibelt torg

En av forutsetningene for utformingen av torget var et fleksibelt torg, som kan gi rom for mange ulike aktiviteter gjennom året. Om sommeren er det mer møblert og liv i beplantningen enn om vinteren. Vi håper de fleste er fornøyd med hvordan torget har blitt oppgradert, og så er det opp til innbyggerne å fylle det med liv og røre.

 

Biblioteket på torget

Pullerter som stenger torget

Egersund torg i dag