Forbudet innføres på grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk. Det skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann i Egersund, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå brann.

Vær solidariske og respekter forbudet! Høydebassengene i Eigersund blir fylt nattestid, og ved for mye vanning blir det problem å få disse fulle før neste dag.

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt, og gjelder ikke for Hellvik og Helleland. Unntatt for regelen er også firma som utfører bilvask og husvask