Naboer av løypa vil bli kontaktet i forkant om at en ikke må parkere i veibanen denne dagen. Det oppfordres derimot om å være publikum rundt om for å få med seg løpet som også sendes direkte på TV. Detaljert løype kan en se på Tour des Fjords nettsider her.

Etter løpet, og som en del av premieutdelingen, vil det bli familiefest og konsert på torget.