Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger myke trafikanter ut i veibanen. Lavthengende greiner kan tvinge kjøretøyer over i feil kjørebane. Større kjøretøyer som brøyte- og renovasjonsenheter kan bli hindret i å utføre jobbens sin. Det er derfor viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din, når det er nødvendig.

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5m. Også de minste trafikantene skal ha oversikt. Også når det har snødd.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere og syklister må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, trær og busker skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller gatelys.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjon. Det skal være fri høyde og fortau og gang- og sykkelsti på minst 3m. Over veibane skal det være fri høyde på minst 5m.
  • Vegetasjon må ikke komme opp i ledninger.

hekk-trafikksikkerhet.jpg

Vi vil gjerne slippe å varsle deg om vegetasjonen din

Eigersund kommune er opptatt av trafikksikkerhet. En del av dette er vegetasjonsrydding. Klipper ikke grunneiere hekker, busker og trær langs vei og fortau godt nok vil du få varsel med beskjed om å utføre jobben. Dersom henstillingen ikke blir fulgt opp innen fristen vil Eigersund kommune sørge for å gjennomføre klippen for grunneiers regning.

Kommunens egne arealer                                                    

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe vegetasjon på kommunale eiendommer langs veiene, hender det at vi må minnes på at det må utføres klipp enkelte steder. Du kan da melde fra om dette til seksjon vei og utemiljø.

Relaterte dokumenter

Klipp hekk og busker.pdf