Det blir tent en fakkelboks mellom 15:00 og 17:00 for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2022 og satt opp ett kors for hver trafikant som omkom.

Trafikkofrenes dag markers for å minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke i året som gikk. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for de som ble skadet i trafikken tenner vi lys til ettertanke.

I en enkelt trafikkulykke rammes ikke bare en eller to involverte, men hele familien, venner, kolleger og lokalsamfunnet blir også berørt. Trafikkofrenes dag er en minnemarkering etter alle enkeltulykkene, der en etter en ble rammet, men som i helhet egentlig er en «skjult» katastrofe for samfunnet.

Trafikkofrenes dag ble første gang arrangert i 1990, etter initiativ fra Fylkeskommunen, Statens vegvesen, NAF, og Trygg Trafikk. Nødetatene, kirken og en rekke organisasjoner ble også med.