Trygg trafikk melder at siden den første markeringen av Trafikkofrenes dag i Rogaland, som var i 1990, har vi markert totalt 480 mennesker, som omkom i trafikken på veiene i Rogaland.

7. januar fra 15.00 - 17.00 blir trafikkofrenes dag blir markert med lys på veien inn til Egersund sentrum.

Trygg Trafikk sier videre at de ser at noen av ulykkene er skjedd i arbeidstid, og i forbindelse med å utføre jobb. De oppfordrer derfor alle arbeidsgivere til å se sitt ansvar, og legge inn gode rutiner rundt trafikksikkerhet som en del av HMS arbeidet i bedriften.

Trafikantene er blitt mer ansvarlige med årene og opplæringen har blitt bedre. Bilene er også blitt sikrere. Mobiltelefoner og annet som distraherer sjåføren er en hyppig årsakene til mange av trafikkulykkene i Norge. Myke trafikanter må også gjøre seg synlig i mørke, med lys på sykkel og refleksbruk.