Medio juli 2019 ble det igangsatt revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan 2020 – 2024. Det forventes at planen er endelig vedtatt av kommunestyret februar 2020.

Eigersund kommune har også startet en prosess for å bli godkjent som trafikksikker kommune. Sertifiseringen har som hensikt å få økt fokus på trafikksikkerhet og bedre rutiner i samtlige virksomheter i kommunen.

Det arbeides for at Eigersund kommune har denne godkjenningen på plass innen utgangen av 2020.