Avtalen skal gjelde for to år fra planlagt avtaleinngåelse, med mulighet for forlengelse i to år.

Lag og foreninger oppfordres til å gi tilbud. Se konkurransegrunnlag for mer informasjon.

Oppdragsgivers kontaktperson i anskaffelsesprosessen er Ellen Nilsen Skogen som kan nås på e-post.

Relaterte dokumenter