Transporten vil gå til Egersund vindmøllepark, Svåheia vindmøllepark og til Tellenes i Sokndal kommune som er først ut.

Vindmøller til Tellenes

Transport av møller starter søndag 22. januar klokka 21:00 fra Eigerøy. Statens vegvesen har satt restriksjoner til transporten og det er per i dag gitt tillatelse til 3 konvoier på ukedagene; en tårnetasje, en celle og 3 vingeblad. Det forhandles om flere enheter i konvoiene. Totalt er det 50 vindmøller som skal til Tellenes

Transporten gjennom Sandakergata vil gå uten varselblink slik at lysstøyen blir minst mulig. Det forventes at transporten i gata vil vare 10 minutter fra første til siste kjøretøy, og etter dagens plan vil transportperioden avsluttes i uke 25 i juni.

Egersund- og Svåheia vindparker

Til Egersund vindmøllepark skal det transportere 33 vindmøller fra april, mens det skal 7 vindmøller til Svåheia med oppstart i september.

Vindmøllene i Svåheia er større enn i de andre parkene og det er sannsynlig at vingeblandene her transporteres på FV44. Bladspissen må i så fall løftes for å klare svingebevegelsen.

Dagens transport

Siemens har laget en transportplan fra Eigerøy til Tellenes. I dette ligger blant annet en utvidelse av rundkjøring ved Eigerøy bru, fjerning av gatebelysning, fjerning av grøntrabatt ved innløpet til Sandakergata, samt skilting. Det er krav om kompenserende belysning der gatelys er demontert.

Parkeringsplasser med avgiftsparkering utenfor Corner kan benyttes som før i tidsrommet 06:00 – 18:00. Det blir imidlertid omskiltet ny plass til HC-parkering.  I Sandakergata er det satt opp midlertidige skilt med parkering forbudt i tidsrommet 18:00 – 06:00. I deler av Sandakergata er det boligsoneparkering, men det kan parkeres gratis på plasser med avgiftsparkering i sentrum mellom 17:00 – 08:00.

Beredskap

Beredskapen koordineres mellom nødetatene. Politiet som har politibil med på hver transport har ansvar for en samordning. De oppretter en egen radiofrekvens for transporten som også blir brukt av brannvesen og ambulanse.

Eigerøy bru er det mest kritiske punktet i forhold til utrykningskjøretøy, men i følge transportør er det fullt mulig å holde igjen vindmølletransporten dersom de får melding om utrykning.

Informasjon

Eigersund kommune vil skrive et brev til huseiere og beboere i Sandakergata. For å kunne gi best mulig informasjon vil Tellenes VP og Egersund VP ser på sine planlagte transporter og gir en felles tilbakemelding om forventet transportperiode fra første til siste mølletransport, tidspunkt på døgnet og andre relevante opplysninger. Nyttig informasjon vil også bli lagt ut på kommunens nettsider fortløpende.