Det blir pårørendetreff hver 6. tirsdag mellom 19:00 og 21:00 i kirkekontoret sine lokaler på Damsgård på følgende datoer

  • 16.januar 2024 (Oppmøte Damsgårdsgaten 11 , Mestringsenheten sine lokaler)
  • 27. februar 2024
  • 9. april 2024
  • 21. mai 2024

Det er planlagt gjesteinnlegg på alle fire datoer av cirka en times varighet med bidrag fra spesialisthelsetjenesten, kommunens politikontakt og erfaringskonsulent.

Samlingene er et tilbud til innbyggere i alle Dalane-kommunene. Hjertelig velkommen!

Kontakt

Arrangører er ROP-teamet i Eigersund, avdeling for rus- og psykiske helsetjenester. Ta gjerne kontakt på telefon 488 93 102 ved spørsmål.