Det har i media kommet frem opplysninger om at ikke alle barn som kom til i 2010 i Eigersund kommuen var med trekningen om en gratis barnehageplass eller tilsvarende beløp. Dette med bakgrunn i et tidligere formannskapsvedtak om dette.

Kommunen kan forsikre om at samtlige aktuelle 186 barn var med i trekningen. Antallet kom fra helsestasjon og jordmortjenesten. Det var politiet som foretok trekningen. Dette skulle sikre at alt er i sin skjønneste orden.

Den heldige vinneren var Håvard Pedersen fra Helleland.