Tildeling gis til lag og foreninger etter søknad som sendes til Eigersund kommune, Levekårsavdelingen, Postboks 580, 4379 Egersund.

Slettebø varmtvannsbasseng

Priser for Slettebø varmtvannsbasseng er som følger

  • Kommersielle leietakere 300
  • Private brukere 150
  • Interkommunale tiltak 150
  • Kommunale tiltak 0

Regnbuen Sansehus

Søknad om faste leieavtaler i Regnbuen Sansehus sendes til samme adresse som nevnt over

Trim / svømming eldre / funksjonshemmede

Bindende påmelding innen 30.april til Lysgården 51 49 38 98