En trivselsvakt skal være en positiv miljøfaktor for elevene sammen med lærerne. Vi tror at barn kan observere på andre måter enn voksne. De kan være en ressurs i arbeidet for å skape trivsel og i det forebyggende arbeidet mot mobbing. Trivselsvaktene skal ikke være politi, men utkikksposter. De skal ikke sladre, men være modige ved å si fra. De skal bruke sine kreative evner i lek og samspill med dem som er mindre på skolen, være igangsettere og lære seg å ”se” andre mennesker. Vi tror at de gjennom en slik oppgave blir gode forbilder for alle de andre elevene på skolen.

Det er nå for 7. klassingene mulig å søke ledige stillinger som trivselsvakter. Skolen sier at det alltid vil være de voksne som har hovedansvaret for at alle barn har det trygt og godt. De tror likevel at det er viktig at vi på ulike måter tar med elevene i arbeidet med å skape en trygg, inkluderende og god skolehverdag.

Det er elever på sjuende trinn som får anledning til å søke på stilling som trivselsvakt.

Relatert lenke