Hele 40 % oppgir at tryggere sykkeltraseer vil medføre oftere sykling til jobb/skole, så det er av stor betydning for sykkelbruken at det jobbes med mer tilrettelegging.

Tryggere sykkeltraseer trengs, men det er også viktig av sykkeltraseene er sammenhengende og gir en helhetlig løsning. Det vises også av sykkelundersøkelsen, hvor en av tre sier at sammenhengdende sykkeltraseer avgrenset fra biltrafikk vil medføre oftere sykling til jobb/skole.

 • 40 % sier tryggere sykkeltraseer vil medføre oftere sykling til jobb/skole
 • 33 % sier at sammenhengende sykkeltraseer avgrenset fra biltrafikk vil medføre oftere sykling til jobb/skole
 • Budskapet: En av tre har svært godt tilbud, og det er potensiale i å jobbe for at enda flere får gode traseer (vise til pågående arbeid, f.eks. ny Eigerøy bro, Hovlandsveien, Ytstebrødveien)

Forhåpentlig er mye viktig arbeid underveis, og vi lister opp sykkeltraseer som vil styrke tilbudet for syklende i Eigersund

 • Rv 426 Hovlandsveien (Eigerøy bro til Nyåskaiveien) under planlegging
 • Rv 426 Eigerøyveien (ny Eigerøy bro) under planlegging
 • Rv 426 Krossmoveien (Krossmoen til Neset) under planlegging
 • Fv 4286 Ytstebrødveien (Leidlandshagen til Skadbergsanden) under planlegging
 • Fv 4296 Bjerkreimsveien (Tengs til Fotland) i handlingsplan
 • Fv 44 Jærveien (Vassvik til Øvra Hellvigsvatnet) under planlegging
 • Fv 44 Jernbaneveien og Sokndalsveien (togstasjon til Hoveræget) mulighetsstudie/forundersøkelser
 • Kv Nedre Eigelandsveien (Rundevoll til Hestnes) bygges
 • Kv Gamle Eigerøyveien (Egersund arena til Eigerøy bro) delstrekning bygges, resten i handlingsplan
 • Kv Nonsfjellveien under planlegging