Lovgrunnlag

Digital trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste.

Beskrivelse av tjenesten

Digital trygghetsalarm er et hjelpemiddel for å skape trygghet i hjemmet

Digital trygghetsalarm tildeles deg som på grunn av helsemessige årsaker kan ha behov for å tilkalle hjelp og som ikke kan tilkalle hjelp på andre måter som for eksempel ved hjelp av telefon/mobiltelefon.

Tjenesten er beregnet for deg som bor i egen bolig, frittstående omsorgsboliger og heldøgns-omsorgsboliger tilknyttet bo- og aktivitetssenter. Eigersund kommune kan avslutte tjenesten digital trygghetsalarm dersom helsetilstanden endres og du ikke lenger har behov for alarmen, eller ikke er i stand til å betjene denne.

Tjenesten omfatter

 • Montering og oppkobling av alarm
 • Montering av nøkkelboks (gjelder ikke på bo- og aktivitetssenter)
 • Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarmen
 • Opplæring i bruken av alarmen

Vurderingsmomenter

Tjenesten skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem.

Om du får tildelt digital trygghetsalarm beror det på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

 1. om du kan tilkalle hjelp på andre måter, for eksempel via telefon/mobiltelefon,
 2. funksjonsevne,
 3. varig og alvorlig sykdom,
 4. evne til å betjene en digital trygghetsalarm, kognitiv funksjon,
 5. om alternativer til digital trygghetsalarm er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig; eksempelvis: Rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi,
 6. hvilke ressurser/hjelp du har fra eget nettverk/familie.

All hjelp tildeles etter en individuell, faglig vurdering hvor det tas hensyn til din helse og funksjonsevne.

Forventninger og krav til deg som mottar tjenesten

Du må ha med deg «alarmknappen» hele døgnet (bæres på håndledd eller i snor rundt halsen).

Det monteres en nøkkelboks ved utgangsdøra. Du må selv skaffe nøkkel som oppbevares i nøkkelboksen (gjelder ikke bo- og servicesenter).

Du må erstatte alarmen dersom du mister eller ødelegger denne.

Kontakten til alarm-boksen må alltid stå i kontakten.

Den digitale trygghetsalarmen kan inndras hvis den gjentatte ganger brukes i situasjoner som ikke er akutte og nødvendige.

Adkomst til boligen må ha fremkommelig vei og utvendig lys på kveld/natt.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten:

 • Installasjon av digital trygghetsalarm (engangsbeløp)
 • Digital trygghetsalarm, (pris pr mnd.)
 • Flytting av digital trygghetsalarm (engangsbeløp)