Turstien skal holdes åpen etter arbeidstid da skal det være mulighet for sikker krysning både for gående og syklende.