På grunn av smittevernhensyn kommer vi til å dele i to grupper. Det kalles nå kohorter Disse kohortene skal være fysisk adskilt. Det er plass til 5 barn, 5 voksne og en ansatt i hver kohort.

Åpen barnehage må drives etter regjeringens og folkehelseinstituttets anbefalinger av hensyn til smittevernet.

Påmelding

Dere må melde dere på via SMS til 969 42 286, innen klokken 14.00 dagen før. Skriv barnets navn og alder og foresattes navn og mobilnummer. Dere vil da få svar via SMS om dere får plass, og hvilken kohort dere får plass i, eller om det er fullt.

Åpningstid

Barnehagen er åpen mellom 9:00, og 13:30 mandager, tirsdager og onsdager. Velkommen.